4. workshop

Technická infraštruktúra​

2. workshop

Technická infraštruktúra

Odborný workshop priniesol rôzne pohľady expertov na problematiku

Workshop k technickej infraštruktúre sa niesol v prísne odbornom duchu. Zástupcovia zodpovedajúcich spoločností sa tu venovali témam, ako napojenie lokality na plyn, rozvod vody, kanalizácia, vedenie tepla, kabeláž alebo kolektory.

Workshop k technickej infraštruktúre sa niesol v prísne odbornom duchu. Zástupcovia zodpovedajúcich spoločností sa tu venovali témam, ako napojenie lokality na plyn, rozvod vody, kanalizácia, vedenie tepla, kabeláž alebo kolektory.

Ďalšie workshopy

WORSKSHOP ŠTVRŤ

1. workshop

Celkový obraz

workshop štvrť

2. workshop

Verejný priestor, krajina, mobilita​

workshop štvrť

3. workshop

Vlastníctvo, správa, náklady, postup