3. workshop

Vlastníctvo, správa, náklady, postup

workshop štvrť

3. workshop

Vlastníctvo, správa, náklady, postup

workshop štvrť

Workshopu sa zúčastnili zástupcovia vlastníkov, zástupcovia mesta Trnava aj architekti a urbanisti.

Workshopu sa zúčastnili zástupcovia vlastníkov, zástupcovia mesta Trnava aj architekti a urbanisti.

Účastníci diskusie boli oslovení, pretože sa dlhodobo venujú téme rozvoja miest, či už z pozície architektov-urbanistov alebo developerov. Do workshopu priniesli expertízu súvisiacu s problematikou etapizácie projektu, hustoty zástavby a regulácie územia.

Účastníci diskusie boli oslovení, pretože sa dlhodobo venujú téme rozvoja miest, či už z pozície architektov-urbanistov alebo developerov. Do workshopu priniesli expertízu súvisiacu s problematikou etapizácie projektu, hustoty zástavby a regulácie územia.

Diskutujúci sa snažili odpovedať na otázky:

Aký je váš pohľad na ideálny typ hustoty, s čím súvisí kapacita a urbanistická ekonómia územia?

Akým spôsobom by sa mala regulovať intenzita zástavby územia?

Aké aspekty ovplyvňujú etapizáciu? Ako by účastníci odporúčali projekt etapizovať?

Čo má mať v prvej etape výstavby obyvateľ ŠTVRTe k dispozícií? Odkiaľ by sa mala začať zóna zastavovať?

Aký je váš pohľad na ideálny typ hustoty, s čím súvisí kapacita a urbanistická ekonómia územia?

Akým spôsobom by sa mala regulovať intenzita zástavby územia?

Aké aspekty ovplyvňujú etapizáciu? Ako by účastníci odporúčali projekt etapizovať?

Čo má mať v prvej etape výstavby obyvateľ ŠTVRTe k dispozícií? Odkiaľ by sa mala začať zóna zastavovať?

Ďalšie workshopy

WORSKSHOP ŠTVRŤ

1. workshop

Celkový obraz

workshop štvrť

2. workshop

Verejný priestor, krajina, mobilita​

4. workshop

Technická infraštruktúra