2. workshop

Verejný priestor, krajina, mobilita​

workshop štvrť

2. workshop

Verejný priestor, krajina, mobilita​

workshop štvrť

Dva panely workshopu priniesli pohľady odborníkov na dané témy.

Dva panely workshopu priniesli pohľady odborníkov na dané témy.

Panelu venovaného mobilite sa zúčastnili odborníci na oblasť udržateľnej mobility. Spolu riešili témy, ako napojenie územia novej ŠTVRTe mimo mesta, fungovanie MHD či automobilovej a cyklo dopravy v lokalite. Venovali sa aj riešeniu logistiky na tomto území, a teda zásobovaniu, zvozu odpadu, doručovaniu pošty a podobne.

Panelu venovaného mobilite sa zúčastnili odborníci na oblasť udržateľnej mobility. Spolu riešili témy, ako napojenie územia novej ŠTVRTe mimo mesta, fungovanie MHD či automobilovej a cyklo dopravy v lokalite. Venovali sa aj riešeniu logistiky na tomto území, a teda zásobovaniu, zvozu odpadu, doručovaniu pošty a podobne.

Odborníci a odborníčky na krajinnú architektúru, životné prostredie a hospodárenie s vodou diskutovali o viacerých témach. Hovorili o dôsledkoch klimatickej zmeny v kontexte Trnavy, uvažovali o hranici medzi mestom a voľnou krajinou a zamýšľali sa aj nad tým, či by mala mať nová lokalita jedno subcentrum alebo by ich malo byť viac.

Odborníci a odborníčky na krajinnú architektúru, životné prostredie a hospodárenie s vodou diskutovali o viacerých témach. Hovorili o dôsledkoch klimatickej zmeny v kontexte Trnavy, uvažovali o hranici medzi mestom a voľnou krajinou a zamýšľali sa aj nad tým, či by mala mať nová lokalita jedno subcentrum alebo by ich malo byť viac.

Diskutujúci sa snažili odpovedať na otázky:

Diskutujúci sa snažili odpovedať na otázky:

Ako by mala fungovať MHD v ŠTVRTi? Ako napojiť územie automobilovou, cyklistickou a pešou dopravou?

Ako by mala fungovať MHD v ŠTVRTi? Ako napojiť územie automobilovou, cyklistickou a pešou dopravou?

Vidíte blízkosť obchvatu ako bariéru alebo príležitosť?

Vidíte blízkosť obchvatu ako bariéru alebo príležitosť?

Ako udržateľne riešiť logistiku v území, teda zásobovanie či zvoz odpadu, keď v nízkouhlíkových štvrtiach sa neodporúča jazdenie veľkých áut po zdieľaných priestoroch?

Ako udržateľne riešiť logistiku v území, teda zásobovanie či zvoz odpadu, keď v nízkouhlíkových štvrtiach sa neodporúča jazdenie veľkých áut po zdieľaných priestoroch?

Čo považujete za zásadné problémy súvisiace s klimatickou zmenou v kontexte Trnavy?

Čo považujete za zásadné problémy súvisiace s klimatickou zmenou v kontexte Trnavy?

Ako uvažovať o hranici mesta a voľnej krajiny? Ako vnímať obchvat tvoriaci hranicu územia, ako ho priečne prekonávať?

Ako uvažovať o hranici mesta a voľnej krajiny? Ako vnímať obchvat tvoriaci hranicu územia, ako ho priečne prekonávať?

Akým typom intervencií by sme mali krajinu kultivovať? Čo by mali byť nástroje?

Akým typom intervencií by sme mali krajinu kultivovať? Čo by mali byť nástroje?

Ďalšie workshopy

WORSKSHOP ŠTVRŤ

1. workshop

Celkový obraz

workshop štvrť

3. workshop

Vlastníctvo, správa, náklady, postup

4. workshop

Technická infraštruktúra