1. workshop

Celkový obraz

WORSKSHOP ŠTVRŤ

1. workshop

Celkový obraz

WORSKSHOP ŠTVRŤ

Tri panely úvodného workshopu priniesli pohľady troch rôznych skupín odborníkov.

Tri panely úvodného workshopu priniesli pohľady troch rôznych skupín odborníkov.

Priniesol vhľady zainteresovaných aktérov mimo urbanisticko architektonickej expertízy. Skupinu tvorili trnavskí politickí reprezentanti, zastupiteľky a zastupitelia mimovládnych a neziskových organizácií a kultúrnej sféry.

Priniesol vhľady zainteresovaných aktérov mimo urbanisticko architektonickej expertízy. Skupinu tvorili trnavskí politickí reprezentanti, zastupiteľky a zastupitelia mimovládnych a neziskových organizácií a kultúrnej sféry.

Druhý panel tvorila debata aktérov s architektonicko-urbanistickou expertízou, s dôrazom na tých, ktorí v rámci súčasného, resp. minulého pôsobenia vo verejnej správe zastupovali verejný záujem a odborný pohľad na rozvoj Trnavy.

Druhý panel tvorila debata aktérov s architektonicko-urbanistickou expertízou, s dôrazom na tých, ktorí v rámci súčasného, resp. minulého pôsobenia vo verejnej správe zastupovali verejný záujem a odborný pohľad na rozvoj Trnavy.

Tretí panel priniesol diskusiu odborníčok a odborníkov na témy veľkej mierky z oblastí humánnej geografie, sociológie či teórie architektúry.

Tretí panel priniesol diskusiu odborníčok a odborníkov na témy veľkej mierky z oblastí humánnej geografie, sociológie či teórie architektúry.

Diskutujúci sa snažili odpovedať na otázky:

Diskutujúci sa snažili odpovedať na otázky:

Ktoré kvality a ktoré nedostatky súčasnej Trnavy vnímate ako tie najpodstatnejšie?

Ktoré kvality a ktoré nedostatky súčasnej Trnavy vnímate ako tie najpodstatnejšie?

Prečo v súčasnosti nemalá časť obyvateľov Trnavy preferuje bývanie v okolitom vidieckom prostredí namiesto zotrvania v meste?

Prečo v súčasnosti nemalá časť obyvateľov Trnavy preferuje bývanie v okolitom vidieckom prostredí namiesto zotrvania v meste?

Aké zásadné atribúty a hodnoty by mali byť uplatnené pri ďalšom rozvoji mesta?

Aké zásadné atribúty a hodnoty by mali byť uplatnené pri ďalšom rozvoji mesta?

Akú mierku predstavuje mesto Trnava v súčasnosti? Aká by mala byť jej ideálna mierka?

Akú mierku predstavuje mesto Trnava v súčasnosti? Aká by mala byť jej ideálna mierka?

Mala by sa Trnava rozrastať? Aké sú viditeľné trendy v aktuálnom rozvoji Trnavy?

Mala by sa Trnava rozrastať? Aké sú viditeľné trendy v aktuálnom rozvoji Trnavy?

Aký je obraz ideálneho mesta? Aké ďalšie atribúty súčasného mesta sú kľúčové?

Aký je obraz ideálneho mesta? Aké ďalšie atribúty súčasného mesta sú kľúčové?

Ďalšie workshopy

workshop štvrť

2. workshop

Verejný priestor, krajina, mobilita​

workshop štvrť

3. workshop

Vlastníctvo, správa, náklady, postup

4. workshop

Technická infraštruktúra