SÚŤAŽ

Druh súťaže

1. Podľa účelu súťaže: projektová

2. Podľa okruhu účastníkov: verejná

3. Podľa predmetu súťaže: urbanisticko-krajinárska

4. Podľa priebehu súťaže: dvojetapová

I. Etapa: otvorená

II. Etapa: 3-5 účastníkov

Druh súťaže

1. Podľa účelu súťaže: projektová

2. Podľa okruhu účastníkov: verejná

3. Podľa predmetu súťaže: urbanisticko-krajinárska

4. Podľa priebehu súťaže: dvojetapová

I. Etapa: otvorená

II. Etapa: 3-5 účastníkov

Lehoty

4. máj 2023

Dátum úvodného zasadnutia poroty

26. máj 2023

Vyhlásenie súťaže

22. september 2023, 15:00

Lehota na predkladanie návrhu do 1. etapy

2. - 3. október 2023

Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1.etape

27. október 2023

Predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1. etapy

1. marec 2024, 15:00

Lehota na predkladanie návrhu do 2. etapy

18. - 22. marec 2024

Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape

8. apríl 2024

Predpokladaný termín oznámenia výsledkov

22. apríl 2024

Predpokladaný termín zverejnenia návrhov

22. máj 2024

Predpokladaná lehota na vyplatenie režijných odmien

Trnava Trojicne namestie

CenyCeny a odmeny

1. cena

60 000 €

2. cena

48 000 €

3. cena

36 000 €

CenyCeny a odmeny

1. cena

60 000 €

2. cena

48 000 €

3. cena

36 000 €

V súťaži po nadobudnutí právoplatnosti výsledku v lehote podľa súťažných podmienok vyplatí vyhlasovateľ oceneným účastníkom ceny a odmeny.

Tým účastníkom 2. etapy, ktorým nebola pridelená jedna z cien, bude vyplatená odmena vo výške 28 000 € na účastníka, Počet účastníkov v 2. kole je 3 až 5.  

Zadanie

Trnava

Trnava má unikátny charakter, ktorý je spätý s jej mierkou a kompaktnosťou. Chceme, aby Štvrť bola mestom krátkych vzdialeností a zároveň integrálne prepojená s existujúcim mestom a krajinou v okolí. Pri formovaní zadania bola pre nás extrémne dôležitá otázka krajiny, zelenej a modrej infraštruktúry. Pre mesto na rovine, ničím nechránené proti neustálym vetrom, obkolesené priemyselným poľnohospodárstvom, s takmer nulovými existujúcimi prvkami prirodzenej krajiny, s nízkou hladinou podzemných vôd a negatívnym akustickým vplyvom vybudovaného obchvatu, je zásadné zlepšenie ekologickej stability vyslovene otázkou prežitia do budúcnosti.

Doprava

S tým by mala ísť ruka v ruke zmena paradigmy v oblasti dopravy. Ak chceme, aby Trnava bolo príjemné mesto na život, dobre fungujúce, bezpečné a aktívne, bolo by na mieste uvedomiť si, že dopravné plánovanie s nastaveniami z polovice minulého storočia je z dlhodobého hľadiska absolútne neudržateľné. Dopravne kolabujúce mestá po celom svete už zistili, že ak sa nesústredia na podporu udržateľnej alternatívnej dopravy, nie je možné očakávať žiadne zlepšenie situácie v uliciach. Len ak sa dokážeme výrazne viac zamerať na bezpečnú pešiu dopravu, plynulú rýchlu cyklodopravu, komfortný a bezchybne fungujúci systém verejnej hromadnej dopravy, flexibilný a škálovaný systém logistiky, až potom vieme celý balík dopravy ako takej vyvážene pripraviť do budúcnosti.

Verejný priestor

Všetci si tak isto uvedomujeme vysokú cenu pôdy. Rozmýšľajme preto, ako ju čo najefektívnejšie využiť. Čo by nám priniesli rozľahlé monofunkčné poloprivatizované plochy statickej dopravy a čo nám vie na druhej strane priniesť široko využívaný demokratický kvalitný verejný priestor. Vieme lepšie využiť územie, ak ušetríme na extenzívnych vyasfaltovaných plochách a venujeme ich skôr zeleni, ihriskám, či efektívnejšiemu zastavaniu?

Vízia

Trnava má to šťastie, že existuje množstvo príkladov dobrej praxe, ktoré nám vedia dať odpovede na mnohé z našich otázok, ktoré si kladieme pri príprave budúcej Štvrte. Je teda úlohou mesta, nastaviť teraz čo najlepší rámec pre desaťročia rozvoja, ktorý do územia prichádza. Veríme, že desiatky a desiatky súkromných vlastníkov pozemkov dokážu v úzkej spolupráci so samosprávou postupne vybudovať novú kvalitu mesta, ktoré bude plnohodnotne pripravené pre 21. storočie.

Zadanie

Trnava

Trnava má unikátny charakter, ktorý je spätý s jej mierkou a kompaktnosťou. Chceme, aby Štvrť bola mestom krátkych vzdialeností a zároveň integrálne prepojená s existujúcim mestom a krajinou v okolí. Pri formovaní zadania bola pre nás extrémne dôležitá otázka krajiny, zelenej a modrej infraštruktúry. Pre mesto na rovine, ničím nechránené proti neustálym vetrom, obkolesené priemyselným poľnohospodárstvom, s takmer nulovými existujúcimi prvkami prirodzenej krajiny, s nízkou hladinou podzemných vôd a negatívnym akustickým vplyvom vybudovaného obchvatu, je zásadné zlepšenie ekologickej stability vyslovene otázkou prežitia do budúcnosti.

Doprava

S tým by mala ísť ruka v ruke zmena paradigmy v oblasti dopravy. Ak chceme, aby Trnava bolo príjemné mesto na život, dobre fungujúce, bezpečné a aktívne, bolo by na mieste uvedomiť si, že dopravné plánovanie s nastaveniami z polovice minulého storočia je z dlhodobého hľadiska absolútne neudržateľné. Dopravne kolabujúce mestá po celom svete už zistili, že ak sa nesústredia na podporu udržateľnej alternatívnej dopravy, nie je možné očakávať žiadne zlepšenie situácie v uliciach. Len ak sa dokážeme výrazne viac zamerať na bezpečnú pešiu dopravu, plynulú rýchlu cyklodopravu, komfortný a bezchybne fungujúci systém verejnej hromadnej dopravy, flexibilný a škálovaný systém logistiky, až potom vieme celý balík dopravy ako takej vyvážene pripraviť do budúcnosti.

Verejný priestor

Všetci si tak isto uvedomujeme vysokú cenu pôdy. Rozmýšľajme preto, ako ju čo najefektívnejšie využiť. Čo by nám priniesli rozľahlé monofunkčné poloprivatizované plochy statickej dopravy a čo nám vie na druhej strane priniesť široko využívaný demokratický kvalitný verejný priestor. Vieme lepšie využiť územie, ak ušetríme na extenzívnych vyasfaltovaných plochách a venujeme ich skôr zeleni, ihriskám, či efektívnejšiemu zastavaniu?

Vízia

Trnava má to šťastie, že existuje množstvo príkladov dobrej praxe, ktoré nám vedia dať odpovede na mnohé z našich otázok, ktoré si kladieme pri príprave budúcej Štvrte. Je teda úlohou mesta, nastaviť teraz čo najlepší rámec pre desaťročia rozvoja, ktorý do územia prichádza. Veríme, že desiatky a desiatky súkromných vlastníkov pozemkov dokážu v úzkej spolupráci so samosprávou postupne vybudovať novú kvalitu mesta, ktoré bude plnohodnotne pripravené pre 21. storočie.

WORKSHOPY

Dobré výsledky prichádzajú po dobrom zadaní – preto sa proces prípravy tejto súťaže od začiatku vedie formou dialógu. Bohatým zdrojom odborných vstupov k rôznorodým témam mesto-tvorby sa stala séria štyroch workshopov na jednotlivé témy.

Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom

Uskutočňuje sa v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy - informačného systému Josephine.

Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom

Uskutočňuje sa v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy - informačného systému Josephine.

Porota

Porota