Workshop 4

Technical Infrastructure​

2. workshop

Technická infraštruktúra

A professional workshop has brought a variety of views of experts on an issue.

A Technical Infrastructure Workshop was held in a strictly professional atmosphere. Representatives of respective companies were dealing with topics such as connection of the locality to gas, water distribution, heat distribution, cabling or collectors.

Workshop k technickej infraštruktúre sa niesol v prísne odbornom duchu. Zástupcovia zodpovedajúcich spoločností sa tu venovali témam, ako napojenie lokality na plyn, rozvod vody, kanalizácia, vedenie tepla, kabeláž alebo kolektory.

Other workshops

WORSKSHOP ŠTVRŤ

Workshop 1

Overall Picture

workshop štvrť

Workshop 2

Public space, Landscape, Mobility

workshop štvrť

Workshop 3

Ownership, Administration, Costs, Procedure